Performance: Ça va, Marseille/Як справи Марсель

Performance by Oleksandr Maksymov & Marianna Maksymova

(le texte ci-dessous est en français)
«Ça va, Marseille?» – це перформанс від українських митців Oleksandr Maksymov та Єва Райська щодо ідентичності та дослідження життя мігрантів у Марселі.
Місто, котре творять усі нації світу — нині ініспірує митців зі Східної Євпропи в літературі, театрі тау візуальному мистецтві.
Перформативний показ – це зібрані вуличні діалоги, випадкові знімки розмаїтих марсельських кварталів. Це власні рефлексії учасників резиденції спільно з французькими колегами Collectif Gena та проживання життя в місті протягом двох тижнів у рамках проекту #iportunus та Alliance française de Lviv

Дата: 06.12.2019
Час: 14:00
Локація: La Cité des arts de la rue _ Marseille _ France

«Ça va, Marseille?» c’est une performance des artistes ukrainiens Oleksandr Maksymov et Єва Райська sur l’identité de la vie des migrants à Marseille.
La ville créée par toutes les nations du monde, elle inspire désormais des artistes de l’Europe de l’Est dans les domaines de la littérature, du théâtre, des arts visuels.

Une performance «Ça va, Marseille?» ce sont les dialogues rassemblés dans des rue, des photos parfois par hazard de différents quartiers de Marseille. Ce sont les réflexions des participants sur les participants de la résidence avec Collectif Gena et leurs séjour dans la ville pendant deux semaines dans le cadre du projet #iportunus та Alliance française de Lviv